Skip to main content

Çevre Politikası

Topluma ve çevreye saygı.

EMR Tekstil Çevre Politikasını şöyle belirlemiştir;

  • Çevre kirlenmesini önlemeyi, kirliliği kaynağında azaltmayı,
  • Çevresel faaliyetlerini ve üretimlerini çevre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
  • Müşterilerinin çevre ile ilgili standartlarını sağlamayı ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
  • Tüm çalışanlarına kaynak israfını önleme ve çevre bilincini aşılamayı,

EMR olarak dünya şirketi olma yolunda hızla ilerlerken aynı zamanda da çocuklarımızın emaneti olan doğamızı kirletmeden teslim etmeyi kendine hedef ve görev olarak belirlemiştir. EMR çevre politikasını hayata geçirmek ve belgelemeyi hedef seçmiştir.