Skip to main content

Ar-Ge Stratejileri

İşimizin her alanında profesyoneller ile birlikte çalışıyoruz.

Küresel ölçekte değişen pazar şartlarını ve bu doğrultuda yönlenen müşteri gereksinimlerini sürekli inceleyerek yapılan analizler doğrultusunda özgün ürün yelpazesini geliştirmenin yanı sıra; sürdürülebilir anlayış ile geleceğin üretim teknolojilerini hedefler.

Hedeflerine yönelik ar-ge faaliyetlerini ve teknolojik altyapı imkânlarını güçlendirecek her türlü yapılandırma çalışması için gerekli mali kaynakları, ar-ge stratejisi ile paralel olarak artan oranda ayırmaktadır;

  • Bilimin ışığında; inovatif ve sürdürülebilir üretim teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik, değer yaratan çalışmalara imza atmak,
  • Mevcut pazar gücünü artırmak ve yeni pazar fırsatları yaratmak,
  • Ar-ge için ayrılan bütçeyi her geçen yıl yüzde 5 oranında artırmak,
  • Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürün gelirinin firmamızın yıllık cirosunun üzerine çıkarmak,
  • Ödüllü yarışmalara inovatif proje fikirleri ile katılım sağlayarak bilinirliğini artırmak,
  • Ar-Ge Merkezi’ni bilim merkezi haline getirmek ve sürekli olarak beslemek ve sektördeki bilgi ve tecrübeyi paylaşmak.
Ön Hazırlık
Paketleme
Tasarım
Kesim